4 covers

4 covers

dimanche 27 juillet 2014

(I Saw My Baby Gettin') FloppyDit scenario is nu al een curiositeit. In de jaren '90 wilde de redactie meegaan met hun tijd en moedigden me aan om moderne dingen te gebruiken in mijn Duck scenario's. Zoals CDs en (slik!) computers.
Computers waren toen nogal nieuwe verschijningen, en ik herinner me dat één van mijn eerste computer plots afgekeurd werd met het commentaar: "Misschien begrijpen onze kinderen dit verhaal, maar wij kunnen het niet waarderen".
In elk geval,gaandeweg viel alles op zijn plaats en ik schreef andere scenario's die wel geaccepteerd werden.
Zoals deze, waarin Zwarte Magica zichzelf verandert in een... floppy!
Wie herinnert zich wat floppy's waren? Je kon er ruimschoots 1,4 Megabytes op wegschrijven! Ongelooflijk practisch!
Om Magica uit de centrale computer van Duckburg te krijgen, maken de neefjes haar de hoofdpersoon (of liever het slachtoffer) van een video game. Nog zoiets wat ouders in die tijd nauwelijks konden waarderen.
(In feite dacht ik dat ik nooit scenario's met Magica had gedaan, omdat ik het personnage veel te een-dimensionaal vind, maar kijk eens aan, hier is er eentje!)


====================

This story is already a curiosity. In the '90s the editors wanted to move with their time and encouraged me to use modern things in my Duck stories, like CDs and (gulp!) computers.
Computers were pretty new at the time, and I remember one of my first computer plots was refused, with a commentary like: "Maybe our kids will understand this story, but we certainly don't appreciate".
Anyway, eventually everything fell in place and I did other stories that were accepted.
Like this one, where Magica DeSpell turns herself into a... floppy disc!
Who remembers floppy discs? They could contain no less than 1.4 Megabytes! Incredibly practical!
To get her out of Duckburg's central computer, the nephews make her the subject (or rather victim) of a video game, which was another thing parents did not appreciate at all at the time.
(In fact, I was convinced I never did stories with Magica, as I find the character much too one-dimensional, but lo, I did!)
Story code: H 95057

Pencils: Mau Heymans
Ink: Peter Collé
Date of first publication: June 2, 1995

samedi 26 juillet 2014

High Heels, Low Heels And MustachesIn dezelfde uitgebreide en redelijk complete Geradts-archieven vond ik één van mijn all-time favoriete scenario's: De Snorrenoorlog. Voor een deel geinspireerd door Jonathan Swift's "Gulliver's Travels", waarin sprake is van een oorlog tussen dragers van hoge hakken en dragers van lage hakken. Het schijnt een parodie te zijn die betrekking had op de twee politieke partijen in het Groot-Brittannië van Swift's tijd.
Saai? Iets dat alleen historici kunnen waarderen? Welnee, het verschijnsel is universeel en we zien het telkens weer de kop opsteken. Ik hoef geen voorbeelden te noemen.
De bankbiljetten op steen geplakt? Misschien zijn daar ook wel verhalen over. Ik heb zoveel gelezen, en ben gezegend met een zeefgeheugen...
Het tekenwerk is van 27 jaar geleden, en het rolt nog lang niet zo soepel als in de laatste jaren. Mijn excuses. Ik teken zelfs personages met vijf vingers!
Ik schaam me diep...

====================

In the same vast and more or less complete Geradts archives I found one of my all-time favorite stories: The Mustache War. Partially inspired by Jonathan Swift's "Gulliver's Travels", where he talks about a war between High-Heelers and Low-Heelers. It seems this was a parody on the political parties in Great Britain in his days.
Dull? Something only historians can appreciate? Of course not, the phenomenon is universal and we see it happen all the time. No need to give examples.
The inspiration for the bank notes glued to stone? I don't know. I was a voracious reader, but now my memory trickles like a sieve...
My art is from 27 years ago, so it doesn't roll along like it does in recent years. I am sorry. I even draw characters who have five fingers!
Is my face red...


Story code: H 87026

Pencils: Mau Heymans
Ink: Peter Collé
Date of first publication: November 3, 1995
jeudi 24 juillet 2014

Smetana, Ellsworth, Cecilia, Israel and FrogsLang geleden stelde Frans Hasselaar voor een oud personnage nieuw leven in te blazen en hij had Ellsworth, de mynah bird van Goofy op het oog. Ik vond dat wel een leuk onbeschaamd figuur en schreef er twee of drie scenario's mee.
Helaas, mijn Ellsworth was te onbeschaamd voor de redactie en er werd niets met mijn werk gedaan.
Totdat ik zo'n scenario herontdekte in de uitgebreide en redelijk complete Geradts-archieven en ik een Ellsworth kikkerverhaal omwerkte voor Donald en zijn buurman Bolderbast. En dat scenario vond wel genade in de talloze redactieogen.
De titel komt natuurlijk van het beroemde muziekstuk van Smetana "Ma Vlast". Of nee, het is andersom: Smetana gebruikte het liedje "Er Zaten Zeven Kikkertjes Al In Een Boerensloot" in zijn "Ma Vlast".
En al Googelend leer ik dat het in Vlaanderen het Cecilialied heet en dat het volkslied van Israel "Hatikva" er ook al sprekend op lijkt.
Een mens is nooit uitgeleerd...

====================

A long time ago Frans Hasselaar proposed to resurrect an old character and he was thinking of Ellsworth, Goofy's mynah bird. He struck me as a funny and impudent fellow and I wrote two or three stories with him.
Alas, my Ellsworth was too impudent for the editors taste and my work was discarded.
Until I discovered one of those storiesin the vast and more or less complete Geradts archives. I rewrote an Ellsworth frog story for Donald and his neighbour Jones. And this time the story found grace in the editor's eyes.
The title comes from a well-known Dutch children's song "Er Zaten Zeven Kikkertjes Al In Een Boerensloot" (Seven Little Frogs Sat In A Farmer's Ditch") that was used by Smetana as the theme for his "Ma Vlast" symphony.
Googling my heart out, I learn that the Flemish call it the "Cecilia Song" and that is resembles strangely the national hymn of Israel.
One never knows enough...Story code: H 2012-254

Art: Carmen Pérez
Date of first publication: June 27, 2013
mercredi 23 juillet 2014

The End Of The World
"Het Einde Van De Wereld Nadert" is voor mij een jaren '50 cartoons thema. Maar in feite leefde het al in middeleeuwse of zelfs bijbelse dagen (en nachten).
Dit scenario heeft als inspiratie de suvivalist movement in de Verenigde Staten, waarvan de leden zich heel serieus voorbereiden op zware dagen (en nachten).
Het artwork is van Vicar, die een van mijn top Duck artiesten is.

====================


For me, the "End Of The World is Near" is a theme from 1950's cartoons. But in fact, it dates back to medieval or even biblical days (and nights).
This story was inspired by the survivalist movement in the USA, whose members prepare themselves very seriously for tough days (and nights).
The art is by Vicar, who is one of my top Duck artists.
Story code: H 2010-304

Art: Vicar
Date of first publication: April 4, 2013