4 covers

4 covers

mardi 8 avril 2014

The Beagle Boys Take A 9 To 5 Job!Verreweg de moeilijkste opdracht die ik ooit kreeg van de Duck redactie.
"Maak een verhaal van 10 pagina's over Het Nieuwe Werken".
Na het lezen van de briefing en zelfs telefonische uitleg begreep ik dat het Nieuwe Werken inhoudt dat in de gebouwen van grote ondernemingen niemand meer een eigen bureau heeft. Je schuift met je laptop aan op een gemeenschappelijke werkplek of je werkt thuis. Om het nieuwe systeem te verkopen werden gevleugelde en inspirerend bedoelde woorden als "autonomie, zelfstandigheid, outputsturing, vertrouwen, verantwoordelijkheid..." gebruikt.
Het ergste was wel dat het geplaatst zou worden in een propagandaboekje voor Sanoma zelf en voor andere bedrijven die op dezelfde wijze gaan werken en dat het fenomeen daarom positief behandeld moest worden. Dus niet meteen Dagobert dol enthousiast laten zijn omdat de overhead op zijn gebouwen drastisch omlaag gaat.
Thom, die inmiddels of binnenkort zelf Nieuw Werkt, gaf me de tip dat ik de Zware Jongens kon laten inbreken in een kantoorgebouw, waarbij ze dan tot hun grote verbazing niets van waarde aantreffen, zoals geen enkele computer. Dat inspireerde me ook al nauwelijks, want een kantoor is natuurlijk stukken saaier dan een bank of een kluis, maar iets met de Zware Jongens zag ik wel zitten. Als dat Nieuwe Werken werkelijk zo geweldig was, dan zouden zelfs de Zware Jongens wel eens bekeerd kunnen worden! Zo gezegd, zo gedaan, we trekken al dat enthousiasme van de briefing nog wat door en hop!

====================

By far the most difficult assignment the Duck editors ever gave me.
"Write a 10 page story about "The New Working System".
I read the briefing and I had some explanations by telephone and after that I understood that the "The New Working System" means that in buildings of big corporations nobody has his own desk any more. You just join a common work room or you work at home.
To sell this new system lofty words were used, like "autonomy, independence, output guidance, trust, responsability..."
The worst of it was the fact that it would be published in a propaganda booklet by Sanoma itself and for other businesses that would apply this new system, so the phenomenon had to be treated in a very positive way. I couldn't show an Unca Scrooge overly enthusiastic because his overhead on office buildings would all but disappear.
Thom, the editor, who would "Work New" himself, gave me an idea that I could have The Beagle Boys burgle an office, where, to their amazement, they would find nothing of value, like no computers at all. This hardly inspired me, as an office building is much duller than a bank, but a role for The Beagle Boys did please me. If that "New Working System" was really so great, than even the Beagle Boys could be converts!
I rolled up my sleeves, applied all the enthusiasm of the briefing, and more.
Story code: H 2012-160

Pencils: Carmen Pérez
Ink: Comicup Studio
Date of first publication: August 2012Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire