4 covers

4 covers

dimanche 25 mai 2014

Not So Smart Phone!


Dit is een oudje, uit 1993, toen smartphones nog een toekomstidee waren.
En in die toekomst waren ze nog niet mobiel ook...

====================

This is an oldie, from 1993, when smartphones were an idea for the future.
And they were not even handheld in that future...

Story code: H 93073

Pencils: Freddy Milton
Ink: Comicup Studio
Date of first publication: January 14, 1994


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire