4 covers

4 covers

jeudi 6 mars 2014

Rubber DuckyBij dit "Rubber Ducky" scenario zag ik niet echt het voordeel om het aan te lengen tot 10 pagina's (afgezien van het financiele aspect).
Het had succes op de redactie, al veranderden ze het praten over "botten breken" in "blauwe plekken oplopen" (wel jammer van Donalds opmerking dat hij er met plezier naar zal luisteren...) en Donald houdt zich niet vast aan de baby zelf (te pijnlijk voor de baby), maar aan zijn luier.

====================

I didn't see the advantage of adding elements to this story to reach the standardized length of 10 pages. (Apart from the financial consequences...)
It was a success with the editors, although they toned it down a little bit.
"Breaking bones" became "getting bruised" and Donald had to change his grip on the baby to a grip on his Pampers.


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire