4 covers

4 covers

dimanche 23 février 2014

Deadheads And SuckersEr zijn niet veel scenaristendagen bij Donald Duck, maar als er eentje is, dan wordt er wel hout gesneden. Zo verzuchtten Thom en Frans eens dat ze altijd hetzelfde Midas Wolf-scenario aangeboden kregen: Midas heeft een plan om de biggetjes te vangen, hij gaat naar hun huisje, er komt iets tussen en het plan mislukt jammerlijk. Ik moet zeggen dat ik dat melodietje ook heel veel gefloten heb. Het laatst hier geposte scenario is er een uitstekend voorbeeld van.
Maar er is meer gaande in het bos waar hij woont, en daar wilden ze ook wel eens verhalen over. Het bos wordt "bewoond door lapzwanzen en nietsnutten die geen cent te besteden hebben in een vrijwel niet bestaande economie". (Of woorden van gelijke strekking)
Dat is natuurlijk een wat moeilijker basis om verhalen op te bouwen. Of een wat moeilijker accoordenschema, om in de muziek-analogie te blijven. Of eigenlijk helemaal géén accoordenschema.

====================

There weren't many storywriter's meetings at the magazine, but when there was one, we didn't waste time.
I remember one meeting where the editors Thom and Frans sighed that every writer proposed the same Zeke Wolf scenario. One that goes as follows: Zeke has a bright idea to catch the pigs, he goes to their little house, something goes wrong and his fine plan goes awry.
I must admit that I often whistled that same song. The story I posted yesterday is a fine example.
But there are other things going on in the woods where Zeke lives, and the editor team would like to receive some stories based on a wider vision. The woods are "inhabited by slackers and wankers who do not have a single penny to spend in an almost non-existant economy". (Or words of similar meaning), they said.
Of course, this is a slightly more difficult base to construct stories upon. Or a more difficult chord progression, to follow the music analogy. Or in fact no chord progression at all.
Story code: H 27072

Art: Sergi Cardó
Date of first publication: October 10, 2008


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire