4 covers

4 covers

vendredi 7 février 2014

Spats FactoryDit verhaal werd geprezen op het McDrake forum, dus waarom niet even het scenario gepost? Het thema is: wie zal Oom Dagobert opvolgen na zijn dood?
Donald en Guus moeten hun zakentalent bewijzen door Oom Dagoberts slobkousenfabriek weer op poten te zetten. (Slobkousen, één van de leukste nederlandse woorden...)
Ze beginnen met niet meer dan twee klanten: Oom Dagobert en Guus, en geen van beiden zijn van plan om binnenkort nieuwe te kopen. Maar dan linkt Guus het dragen van slobkousen aan het idee van rijk worden...

====================

As someone praised this story recently on the McDrake forum, I'll show the sketches. The theme is: who will succeed Uncle Scrooge when he dies?
Donald and Gladstone have to prove their business acumen by reviving Scrooge's spats factory. (I have always loved the Dutch word for spats: "slobkousen" = slob stockings).
They start with only two customers: Uncle Scrooge himself and Gladstone, and neither one plans to buy new spats soon. But then Gladstone links the idea of wearing spats to getting rich...

Story code: H 27251

Art: Carlos Mota
Date of first publication: May 21, 2010

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire